VR inom HR: 4 tillämpningar och 12 case att inspireras av!

Kan man tillämpa VR inom HR? Det kanske inte är det första användningsområde för VR man kommer att tänka på. I samband med att man sett styrkan och fördelarna med VR när det kommer till träning och utbildning har man dock börjat inse att det kan komma att bli ett kraftfullt redskap för HR rent generellt.  Hur man drar nytta från tekniken varierar givetvis från företag till företag och bransch till bransch – det finns inga generella lösningar! Du kan dock inspireras och väcka dina egna tankar utifrån andra företags erfarenheter. Här berättar vi om olika användningar av VR inom HR, med många belysande case där konkreta resultat har uppnåtts!

Hur kan man tillämpa VR inom HR?

VR används inom HR främst för employer branding, onboarding, utbildning och screening (utvärdering av kandidater). Tekniken kan med fördel användas både av sökande som vill få en bättre bild av ett företag samt av arbetsgivaren som får möjlighet att utvärdera kandidaters kompetenser. VR ersätter inte de mellanmänskliga relationerna utan fungerar som ett redskap för att förstärka relationen till potentiella kandidater/medarbetare, öka engagemanget samt för att effektivisera vissa delar av te x onboarding eller utbildning.

LÄS MER: 6 anledningar att använda VR för er kompetensutveckling

En studie som techföretaget YuMe och Nielsen gjort tillsammans visar att:

  • en reklamfilm i VR ger 27% större emotionellt engagemang än en vanlig 2D film.
  • Om man tittar på innehåll som en 360-film på en platta uppnår man 17% större intryck än om det varit i 2D.
  • Man får ett 34% längre emotionellt engagemang i VR jämfört med 2D, och
  • 16% längre emotionellt engagemang om man ser det som 360-film på en platta.

Det är bara några av anledningarna till att virtual reality passar bra för HR. VR handlar mycket om närvaron i upplevelsen. Att befinna sig i en “verklig” situation där flera av dina sinnen stimuleras samtidigt förstärker intrycken samt ökar inlärningen och engagemanget.

Innehåll

Employer Branding/Rekrytering

Kraven på arbetsmarknaden ökar och de nya generationerna ställer högre krav på sin arbetsgivare och arbetsplats. Många vill veta vad företaget står för och hur arbetsplatsen ser ut, få insikt om värderingar, företagskultur mm.

I dag råder det ett “war for talent” på arbetsmarknaden och det är stor konkurrens om samma arbetskraft. Genom att använda sig av VR i employer branding-syfte kan man som företag särskilja sig från sina konkurrenter och samtidigt ge intryck av att man är ett innovativt företag som hänger med i utvecklingen. VR ger även möjligheter att visuellt visa upp sitt företag, förmåner, företagskultur och samtidigt förmedla en emotionell känsla för varför man ska välja dem som arbetsplats och arbetsgivare.  VR ger även en möjlighet att skapa uppmärksamhet och PR, vilket ytterligare stärker varumärket.

En del företag måste attrahera arbetskraft globalt vilket innebär att man även behöver promota hur det är att bo i ett annat land, landets arbetsvillkor, bostadsmöjligheter och miljöer på ett så positivt och engagerande sätt så möjligt. Med hjälp av VR kan man med lätthet förflytta potentiella kandidater till ett nytt land för en rundtur i den aktuella staden, ett besök på kontoret, visa upp en bostad mm. Med hjälp av VR kan man som arbetsgivare göra ett första intryck via en upplevelse i virtual reality innan man kommer till det första fysiska mötet. VR är ett förhållandevis nytt redskap att använda för employer branding men har visat ge mycket goda resultat för de företag som har provat. Utöver att man faktiskt lockat till sig fler relevanta kandidater så stärks varumärket och man sticker ut jämför med konkurrenterna.

Deutsche Bahn

DB, Deutsche Bahn är ett företag som provat employer branding i VR med mycket goda resultat. DB insåg att en stor del av deras personalstyrka började närma sig pension och man var tvungen att börja rekrytera lokförare och mekaniker, jobbpositioner som normalt sett är svårt att fylla. Under 2015 började man experimentera med VR och gjorde en VR-upplevelse som visade hur det var att jobba som tågförare och mekaniker. DB visade upp sin VR-upplevelse på olika rekryteringsevent, besökte universitet mm. Resultatet blev att man fick 5–10 ggr fler sökande till tjänsterna samtidigt som man märkte att kvaliteten på de sökande var högre. VR-upplevelsen ledde även till att en del insåg att jobbet inte var något för dem. Det uppfattades enbart positivt av DB då man då inte behövde lägga ner tid på ansökningar och kandidater som inte var aktuella. De kandidater som dock sökte jobben hade genom upplevelsen fått en bättre uppfattning om vad det innebar och vilka utmaningar som fanns.

DB kommer även i framtiden använda VR och AR i utbildningen av sin personal. De har utvecklat en VR-app som ska användas i utbildningssyfte för lokförare och tågpersonal. De har även utvecklat ett samarbete med ett företag där de kommer att ta fram en mixed reality-app för utbildning av underhållstekniker.

General Mills

Idén att använda VR som ett rekryteringsverktyg kom från personalen efter ett besök på South By Southwest Interactive Festival 2014. När man kom tillbaka från festivalen påbörjade man arbetet med att skapa en VR-upplevelse som de skulle kunna använda som ett rekryteringsverktyg. General Mills (38 000 anställda) har en utmaning i att attrahera millennials, som är den största arbetsföra gruppen i USA. Därför marknadsför man och visar upp företaget genom en guidad tur i VR på företagets Golden Valley Campus. Under rundturen visar man upp olika avdelningar och faciliteter såsom matsal och gym. General Mills har fått mycket god respons på upplevelsen som de nu använder på rekryteringsmässor, universitet mm. Man har även byggt upp en intressant storytelling kring satsningen på VR som employer branding verktyg på hemsidan, vilket har resulterat i god PR.

Marinen i USA

Den marina elitstyrkan, The Navy Seal i USA har länge använt sig av VR för utbildning och träning. Det var däremot inte förrän i oktober 2016 som man provade VR för rekrytering för första gången. De åkte runt med en trailer runt om till skolor, rekryteringsevent mm och erbjöd människor att prova på att delta i en militär operation. Med hjälp av virtual reality kunde de skapa en verklig och unik upplevelse, något som inte har varit möjligt att göra på ett bra sätt tidigare. Resultatet ledde till dubbelt så många potentiella kandidater. När de erbjöd samma VR-upplevelse på marinens amerikanska fotbollsmatch i Baltimore fick de 126% fler potentiella kandidater jämfört med föregående år. I början av upplevelsen fick alla som deltog kryssa för om de ville att en rekryterare skulle ta kontakt med dem. Efter upplevelsen ändrade sig 20% av de som svarat nej till att istället vilja träffa en rekryterare.

Jet.com

Jet.com är en snabbt växande utmanare till Amazon. De behövde anställa över 2000 talanger inom tech samt seniora chefer. För att lyckas med detta bestämde de sig för att göra en VR-upplevelse som visade hur det var att jobba på jet.com. De gjorde en virtuell tur på företaget där man fick uppleva hur det var att jobba i ett Je- team, man fick träffa CEO Marc Lore och delta i ett Tech Talk samt uppleva en happy hour med “The Jet band”. Genom sin annorlunda approach lyckades de stå ut i jämförelse med sina konkurrenter.

Screening / urval

Vissa yrken och arbetsuppgifter kräver specifik kunskap och skicklighet. I dagsläget kan det vara en utmaning att rekrytera till dessa positioner då det är svårt att utvärdera sökandes kompetens inom området. Givetvis går det att göra en utvärdering efter att de sökande fått utföra ett praktiskt test i verkligheten, men det kan bli kostsamt och kan kräva mycket resurser.

Det kan även vara så att man letar efter en kompetens eller färdighet som man inte kan utvärdera genom ett vanligt test. Då kan VR vara ett sätt att komma runt problemet. VR lämpar sig speciellt när man vill testa hur man agerar i verkligheten i olika situationer.

LLoyd Banking Group

Lloyd Banking Group har över 20 000 sökande till sina 14 “Graduate Leadership Programs”. Man söker tech-talanger och digital natives som ska bli deras framtida digitala ledare och talanger.

Genom att använda sig av virtual reality kan de presentera situationer för kandidaterna som annars inte skulle kunna genomföras i den konventionella utvärderingsprocessen. Uppgifterna och uppdragen är utformade så att de sökande får visa på styrkor och förmågor som kommer att krävas av koncernens framtida ledare. Lloyds Banking Group är ett av de första företagen i världen som började att använda sig av VR för att hitta kvalificerade kandidater som ska bli potentiella ledare inom företaget.

Vermeer Corporation

Vermeer Corporation är ett globalt företag som tillverkar industri- och jordbruksutrustning.  En stor och viktig grupp för dem är svetsare. De anställer x antal svetsare om året. Det har dessutom en egen intern svetsutbildning sedan 20 år tillbaka. Problemet med svetsare är att det är svårt att bedöma deras skicklighet utan ett praktisk prov. Men att genomföra ett prov är både tidskrävande och dyrt.

Under 2011 fick Vermeer Corporation ta del av ett utvecklingsbidrag från America Weld Society för att driva ett utbildningsprogram där VR var en del av utbildningen. På Vermeer Corporation insåg man snart att det inte bara fungerade som ett komplement i utbildningen utan även skulle kunna fungera i screeningen av kandidater.

Genom att använda VR kan HR göra bedömningar på förhand av sökande för att bedöma om deras kunskaper stämmer överens med deras CV eller om de har överdrivit sina kvalifikationer. Dessa initiala bedömningarna kan utföras direkt på HR-kontoret och man behöver inte ta upp en massa tid från en av deras redan anställda svetsare. De kandidater som gått vidare i processen får givetvis gå igenom ett riktigt praktiskt test tillsammans med en av Vermeers svetsare.

Vermeer Corporation lanserade VR- utbildningen och screeningen i USA till en början för att sedan initiera de globalt. Nu stödjer utbildningsprogrammet i VR flera olika språk såsom tyska, franska, turkiska, mandarin, japanska, spanska, ryska och portugisiska.

Jaguar

Bilindustrin befinner sig under transformation och kommer under det närmaste decenniet drivas av innovation och mjukvaruutveckling. Jaguar behövde fylla fler än 1000 tjänster för utvecklare och ingenjörer – och sökte de bästa talangerna på marknaden. För att lyckas med det har de omprövat hur de rekryterar. Genom att skapa en app i VR hittade det ett engagerande sätt att rekrytera en mångfaldig grupp av unga talanger.

I appen befinner man sig ett garage med deras olika biltyper, det finns möjlighet att delta i en tävling där man ska sätta ihop en Jaguar I-PACE samtidigt som man får ta del av information om bilen såsom prestanda, teknik och mer allmän information om elbilar. Den mer utmanande delen av spelet består av en rad olika uppgifter/problem som riktar sig till utvecklare, ingenjörer och matematiker. Spelen testade kandidaternas nyfikenhet, uthållighet och problemlösning. De kandidater som högpresterande under testerna prioriterades i rekryteringsprocessen. För Jaguar innebär det att man istället för att enbart förlita sig på kandidaternas CV får möjlighet att testa kandidaterna i riktiga miljöer och situationer

En annan effekt av att Jaguar använder sig av VR för att screena är att de framstår som ett innovativt företag vilket attraherar fler av den typen kandidater man söker.

Onboarding

Onboarding är en mycket viktig del för nyanställda för att de ska känna sig välkomna för att de ska komma igång och bli produktiva så snabbt som möjligt på arbetsplatsen. Information ska förmedlas till alla nyanställda utan att det ska ta för mycket tid anspråk. På många arbetsplatser idag får man fortfarande en handbok eller får börja med att läsa sida upp och sida ner på intranätet om företagspolicys, regler och förordningar. Nödvändig och viktig information, men inte en särskilt spännande eller engagerande upplevelse.

Med hjälp av VR kan man effektivisera delar av onboardingprocessen samtidigt som medarbetaren får en positiv och engagerande upplevelse.

Eftersom man inte är bunden av fysiska lagar kan medarbetaren redan påbörja introduktionen bekvämt hemifrån soffan ifall man vill. Det är även ett bra redskap om man har en verksamhet som finns geografiskt utspridd. Eftersom man med lätthet kan förflytta sig i VR kan alla få en introduktion av VD:n, alla kan gå en rundvandring på huvudkontoret, man kan få inblick i hur företaget arbetar, hur organisationen ser ut, processer, värderingar, företagskultur mm.

Ett annat problem är att den information som man får som nyanställd ofta kan variera beroende på vem det är som förmedlar den. Genom att använda sig av VR kan man säkerställa att alla får ta del av samma information.

MYOB

MYOB är ett företag som säljer redovisningssystem till företag i Australien. De ville förändra sin onboardingprocess och skapa något som var inspirerande, engagerande, motiverande och underhållande.  De valde att använda sig av virtual reality. Redan första arbetsdagen på MYOB blir medarbetarna transporterade till Melbournes Eureka Skydeck, de besöker en basketplan, får åka rallybil och flyga stridsflygplan – allt utan att ens lämna kontoret. Efter de inledande filmerna får medarbetaren ta del av företagets värderingar och kultur. Onboardingupplevelsen i VR har blivit en succé på företaget. Det är inte enbart nya medarbetare som tagit del av upplevelsen. Även de medarbetare som inte är nya har köat för att få delta. Flera av dem har sett VR-upplevelsen flera gånger.

Då MYOB är ett mjukvaruföretag och anställer många med hög teknisk kompetens så kändes det naturligt att en del av deras onboardingprocess är i VR. Det stärker även deras position som ett innovativt företag. I framtiden vill MYOB inkludera VR i deras Learning & Development som ett komplement till e-learning och face-to-face-workshops. De ser även möjligheter att nyttja VR till att testa färdigheter som verbal kommunikation, presentationsvana och försäljningsskicklighet. MYOB betonar även att det är viktigt att Learning & Development och HR får utrymme att vara innovativa och göra saker och ting annorlunda för att stimulera medarbetarna. Genom VR har vi gjort något som kan vara en tråkig text till något som känns underhållande, engagerande och kul.

Honeygrow

Honeygrow är en restaurangkedja i Philadelphia, USA som är välkända för sina ekologiska sallader och stir frys. De har valt att använda sig av VR i sin onboardingprocess och i sin utbildning av personal. De utvecklade en 15 min lång film där man träffar VD:n, får insikter i hur jobbet fungerar med interaktiva sessioner och spel.

Utbildning

Utbildning är ett av områdena där man ser att VR kan göra stor skillnad, såväl i skolan som på företag. Med hjälp av virtual reality kan man träna på tredimensionella arbetsrelaterade scenarios. Manualer och rollspel kan inte jämföras med den upplevelse och aktiva inlärning som man får genom att befinna sig i virtuella miljöer. Utbildning i VR är ett effektivt sätt att utbilda medarbetare i. Man behöver inte nödvändigtvis en massa utrustning, man kan med lätthet förflytta sig till olika platser och miljöer och medarbetarna kan öva om och om igen. Genom att upprepa olika scenarion bygger man upp ett muskelminne vilket gör det lättare att agera snabbt vid uppkomna situationer.

Detta är dock inte ett verktyg som ersätter alla andra utbildningsmetoder utan fungerar som ett komplement. Potentialen att använda VR i utbildning är stor och fortsätter att utvecklas. För företag gäller det att hänga med i utvecklingen och att inte vara rädda för att prova VR.

Utbildning i VR är särskilt lämpligt då det inte går att simulera samma situation i verkligheten eller om det är för dyrt att simulera dem. Ett exempel på det är NASA som under ett längre tag har använt sig av VR för att träna sina astronauter. De har redan landat på Mars och lärt sig att köra Landrover på Mars i VR.

Det kan också vara ett sätt att utbilda och träna där det förekommer en hög risk för incidenter eller skador och där man vill kunna öva i en trygg miljö. Eller vid situationer där det kan bli mycket kostsamt om man begår ett misstag när man övar.

LÄS MER: Sex anledningar att använda VR för kompetensutveckling

Walmart

Walmart, världens största detaljhandelskedja, har introducerat VR i sina 200 Walmart Academy training centers runt om i landet. Cirka 150 000 anställda genomgår utbildning och träning i deras center varje år. De använder sig av 360 filmer som är mellan 30 sekunder och 5 min långa som fungerar som ett komplement till övrig utbildning. Filmerna innehåller interaktiva delar där de anställda måste fatta olika beslut i olika situationer. Filmerna fokuserar på kundservice, ledarskap eller särskilda happenings såsom en Black Friday rush. Walmart kom på idén när Brock McKeel, Senior Director of Operations, såg att University of Arkansas amerikanska fotbollslag använde sig av VR i sin träning. Brock McKeel blev inspirerad och insåg att han kunde applicera det på Walmarts verksamhet.

British Petroleum

BP behövde ett sätt att simulera olika typer av operationer på oljeborrplattformarna. Man eftersträvade så verkliga scenarion så möjligt för att öka säkerheten och minska antalet incidenter och olyckor.

I Svendborg i Danmark och i Huston, Texas tränar man tillsammans i simulatorer i VR. Simulatorerna tar hänsyn till detaljer såsom typ av sten, temperaturer, lufttryck, påverkan från vågor och strömmar. Simuleringarna är hands-on och baserade på olika scenarion och utgör ett komplement till övrig träning. Det ger teamen möjlighet att träna på operationerna tillsammans som en grupp. Genom simuleringen i VR bygger man även muskelminne för att kunna hantera incidenter bättre. Man vet vad man ska göra och hur man ska agera då man har gått igenom scenariot flertalet gånger under träningen. En annan positiv effekt är att man får komma tillsammans och jobba ihop och bilda ett team, vilket är en viktig del i att minska incidenter och öka säkerheten i arbetet.

Ett av deras team som genomgick träning i VR utförde sin nästa operation utan någon incident, blev klara 114 dagar tidigare än beräknat och avslutade jobbet på 40% under budget.

United Rentals

United Rentals är det största företaget i Nordamerika som hyr ut och levererar utrustning och verktyg till industri- och byggarbetsplatser. Alla säljare på United Rental genomgår ett veckolångt utbildningsprogram med föreläsningdelar där man får se bilder på en massa olika arbetsplatser. Nyligen använde man sig av virtual reality för att kunna slutföra utbildningen på halva tiden och samtidigt se till att man kommer ihåg mer. I United Rentals VR-utbildningsscenario får man undersöka en virtuell byggplats under två minuter för att observera och se vilken utrustning som saknas. Så fort platschefen (en avatar) närmar sig drar man sin försäljningspitch. Exempelvis, om man befinner sig på en arbetsplats där utgrävningen är fylld med vatten, så ska man lära sig att hyra ut en pump till kunden. United Rentals planerar även att utbilda sina säsongsarbetare med hjälp av VR.

Avslutande ord om att tillämpa VR inom HR

Den nya immersiva tekniken VR/AR kommer att förändra framtiden och påverka många branscher. Både VR och AR kan förbättra användarupplevelsen, öka engagemanget, stärka relationer och förbättra kommunikationen. Möjligheten att simulera verkliga arbetssituationer där flera sinnen stimuleras är unik. Detta är något som alla företag borde utnyttja och ta vara på. Att våga ta nästa steg är en investering för framtiden.

Av erfarenhet vet vi att de företag som anammar och provar ny teknologi tidigt, som vågar prova och experimentera har fördelen av att ses som ett innovativt företag samt att de får en konkurrensfördel i ett eller flera år genom att använda ett nytt tillvägagångssätt. Ett exempel på det är de företag inom detaljhandeln som satsade och utvecklade sin onlinehandel tidigt är de som står som vinnare i dagsläget.

I den hårdare konkurrensen blir det alltmer viktigt för alla företag att hitta rätt kompetens och rätt anställda. Då kan nyttjandet av ny teknik som VR vara det som avgör om man kommer att attrahera rätt kandidater med rätt kompetens.

Eva Kindlundh

Eva Kindlundh

Eva har erfarenhet från verksamhetsledning och marknadsföring, senast från resebranschen. Hennes passion för VR/AR ledde henne till en skribentroll på Immersivt, och hon jobbar numera på Warpin Media som projektledare. Hon är också van föreläsare.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Om skribenten

Eva Kindlundh

Eva Kindlundh

Eva har erfarenhet från verksamhetsledning och marknadsföring, senast från resebranschen. Hennes passion för VR/AR ledde henne till en skribentroll på Immersivt, och hon jobbar numera på Warpin Media som projektledare. Hon är också van föreläsare.

Följ oss på Facebook!

VR Cover

Fler liknande artiklar

Följ oss i sociala kanaler

Läs fler artiklar som denna från Immersivt!