Vilka AR-glasögon passar inom vården?

AR använts idag inom såväl primärvården som akutvård och specialistsjukvård.  Det är verktyg som underlättar sjukhuspersonalens arbete. Med glasögonen på kan sjukhuset spara in tusenlappar och det kan ge goda effekter på både patientnöjdhet, effektivisering och transparens. Immersivt undersöker vilka AR-glasögon som passar in i hälso-och sjukvårdens olika verksamheter.

Förstärkt verklighet, eller augmented reality (AR), har likt sin kusin VR blivit allt mer omfamnat i hälso-och sjukvården. Detta är tack vare dess kraftigt ökade tillgänglighet via mobiltelefoner, prisvärda AR-glasögon och lättillgängliga utvecklarkit som ARkit och ARcore bland annat. AR-tekniken är långt ifrån sin fulla kapacitet och den begränsas fortfarande av dålig tracking, undermålig syn-bredd och dyr hårdvara.

Det finns en uppsjö av AR-glasögon, där vissa mer lämpligt kan kallas ”smart-glasögon och andra mixed realityheadset. Den gemensamma faktorn är deras förmåga att på ett eller annat vis kunna förstärka verkligheten. För mer ingående beskrivning av glasögonen kan du läsa Immersivts artikel om olika AR-glasögon som finns på konsumentmarknaden.

Med smarta glasögon kan många av primärvårdens utmaningar lösas

Image result for primärvården

Primärvården är oftast den första anhalten för många patientgrupper, vare sig det rör sig om en cancersjukdom, en depression eller en förkylning. Primärvårdens personal kan möta en uppsjö av åkommor. Detta i kombination med hög omsättning av både personal och patienter riskerar att leda till dåliga förutsättningar för kontinuitet och uppföljning. Det finns ofta lite eller ingen tid för att på ett bra sätt kunna sätta in sig i patientens historia och mötet med patienten varar inte länge. Mycket av tiden för läkarna går åt att sitta framför en skärm. Här antecknar de i journalen, gör remisser och beställer prover.

För att minska på den administrativa bördan och för att skapa mer samtalstid med patienten, samt för att öka kontinuitet har primärvårdsmottagningar runt om i världen valt att applicera ARglasögon/smarta glasögon.  Dessa kan guida, informera och uppdatera läkaren om patientens senaste besök, kommande prover och provsvar. Läkaren får realtidsinformation via en medicinsk sekreterare vilket underlättar direkt-kommunikation med patienten. Att använda AR-glasögon i tjänsten har visat sig minska på administrativt arbete, stress. Detta kan vidare användas för att förmedla en bild av kontinuitet för patienten.

Vilken lösning passar primärvården?

Då ögonkontakt och personligt bemötande är av stor vikt för både vårdgivare och patienter är AR-glasögon som är lätta och genomskinliga mest lämpade inom primärvården. För primärvården passar smarta glasögon (i större utsträckning än AR-headset) då den information som sjukhuspersonal behöver är av enklare sort.

Image result for augmedix doctor
Företaget Augmedix använder sig av GLASS

För primärvården passar främst tre stycken glasögon:

Epson Moverio BT350 / VUZIX. / GLASS

  • De har bra integration med mobila enheter och är genomskinliga, så att de inte stör patientkontakten.
  • De är lätta att bära och har bra användargränssnitt
  • De har en rimlig prisklass på cirka 7000  till 10 000 kronor

AR och smarta glasögon inom akutvården

Akutsjukvården har precis som primärvården samma utmaningar med bred patientgrupp och hög omsättning av patienter och personal. Inom akutsjukvården (även den specialiserade akutsjukvården) finns ett stort värde av att kunna få, dela och visualisera information snabbt, utan att vara beroende av en dator, telefon eller av en skärm. Extern teknik som fysiskt och mentalt avlägsnar vårdgivaren från patienten äter upp tid samt bidrar till ytterligare stressmoment när information (lappar och lösenord) försvinner på vägen. Då bevakning av biometriska värden är av stor vikt för att följa och upptäcka plötsliga och livshotande förändringar hos patienter inom akutsjukvården är det viktigt med smidiga och lättanvända glasögon.

Vilken lösning passar akutsjukvården?

Utöver de glasögon som är optimala inom primärvården är även glasögon som HoloLens och nybakade Magic Leap utmärkta glasögon och headsets som passar syftet.

AR och specialistsjukvårdens utmaningar

Inom specialistvården kan glassögon nyttjas för vårdgivare som har hand om patienter med kroniska sjukdomar (i många fall, fler än en) samt inom kirurgi, rehabilitering och habilitering. En patient som behöver en större operation brukar genomgå en 3D-scanning för att etablera läget om hur omfattande operationen kommer att bli, detta för att lokalisera eventuella skador och tumörer. Genom att nyttja AR för att visualisera den data som genereras preoperativt kan en specialist både få en klarare bild och kan lättare förmedla för patienten hur läget ser ut. I en artikel från Västra Götalands Läns blogg sammanfattas det olika sätt 3Ddata och AR kan nyttjas inom specialistvården.

Vilka AR-lösningar passar specialistvården?

Då prestandakraven är mycket högre för att visualisera data är det främst HoloLens och Magic Leap som lämpar sig bäst för medarbetare inom specialistvård. Även mobil-AR och iPadbaserade AR-visualiseringar har varit väl använda under operation och i ett preoperativt stadie.

Sammanfattningsvis har flera olika klasser av AR-glasögon och annan AR börjat användas inom både primärvård, akutvård och specialistsjukvård. Det har visat sig ge både besparingar och goda effekter på patientnöjdhet. Då AR handlar om ett mer lättanvänt digitalt gränssnitt som främjar mer personlig och transparent vård så är det en teknik som alla inom vården bör titta närmare på – inte bara de som redan ligger i digitaliseringens framkant!

Detta är en av våra artiklar på temat “VR i vården”. För dig som vill fördjupa dig i detta spännande område så har vi samlat all information du kan tänka dig med både våra egna och andras artiklar på vår portalsida. Där avhandlar vi: “Tillämpningar & case på VR inom vården” – “Studier/forskning” – “Risker/baksidor” – “Hur ni kan implementera VR i er vårdverksamhet”, och mycket mer. Kolla in VRSveriges vägledning till VR i vården!

Almira Thunström

Almira Thunström

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Om skribenten

Almira Thunström

Almira Thunström

Följ oss på Facebook!

VR Cover

Fler liknande artiklar

Följ oss i sociala kanaler

Läs fler artiklar som denna från Immersivt!